Odlad regnbågslax och röding ska utrustas med ett implantat som mäter blodflöden och hjärtfrekvens. Så kan välfärd och stressnivåer hos odlad fisk studeras. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, och ska pågå i tre år.