Det går dåligt för miljömålen i Sverige. Bara två av sexton mål kommer att nås till 2020. Beslut och åtgärder räcker inte till. Det visar bedömningen från Naturvårdsverket. Det blir underkänt, precis som förra och förrförra året. – Det går långsamt och jag är bekymrad, säger miljöministern.