I ett samarbete mellan Finlands miljöcentral (SYKE) och SMHI har hela östersjön undersökts i vinter. Ombord på det finska forskningsfartyg Aranda har forskare provtagit överallt och rapporterar utförligt om tillståndet.