ägg från ejder, toppskarv och silltrut från öar i Norska havet innehåller ett stort antal miljögifter, trots att området anses vara relativt opåverkat av människan. Vad den sammanlagda effekten blir av alla dessa kemiska ämnena vet vi alldeles för lite om, säger Mikael Remberger, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.