Klimatförändringarna förväntas leda till minskad salthalt, åtminstone i östersjöns kustområden. Detta kommer att missgynna vissa arter, men gynna andra. Havstulpanen är mycket tolerant mot olika salthalter, och kommer därför troligtvis att ställa till det för båtägare även i framtiden. Det visar en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.