Stämmer det att mängden livsviktiga växtplankton minskat i världshaven? Forskarna vet inte säkert, och behöver din hjälp. Mät siktdjupet när du är till sjöss, och rapportera via en app på din telefon, så bidrar du till en global databas. Läs mer på Havsmiljöinstitutets kampanjsida och se den korta filmen om plankton med David Attenborough.