Baltic Sea Expedition ska i sommar kartlägga hur mycket skräp som finns i östersjön, analysera det och leta efter farliga ämnen. Fokus är framförallt på mikroplaster som finns i stora mängder och både innehåller och drar till sig miljögifter. Projektet drivs av Människa – Teknik – Miljö vid örebro universitet.