Bestånden av vild lax och öring på västkusten har försämrats sedan 1980-talet, och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter. Havs- och vattenmyndigheten inför därför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Det är inte längre tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter.