Tumlare finns i östersjön ända upp till ålands hav. Det visar en stor kartläggning där man med hjälp av detektorer registrerat de klickljud som tumlare använder. Tidigare uppgifter om tumlarbeståndet har varit mycket osäkra, eftersom traditionella inventeringar från båt eller flyg fungerar dåligt på bestånd med låg täthet.