Fasta fiskfällor fångar för mycket småfisk. Fiskens chans till överlevnad efter utsortering är mycket låg, och på sikt kan detta hota bestånden av strömming, sik och abborre. Men Mikael Lundin vid SLU visar i sin avhandling att redskapen ganska enkelt kan anpassas så att småfisk kan smita ut.