Reglering av fisket är ett område där politiska åtgärder, de berörda professionernas agerande och konsumenternas aktiva val får direkta följder. Intresset bland konsumenter att äta hållbart fångad fisk är det heller inget fel på. Därför kunde man önska sig att fler affärer och fler grossister tog ett större ansvar för att inte erbjuda fiskprodukter som hotar ekosystemen i havet.