En grupp forskare från östersjöländerna, under ledning av Thomas Andrén, Södertörns högskola, har genomfört en omfattande borrningsexpedition i östersjön under sommaren 2013. Resultaten kommer att ta många år att utvärdera, men redan nu anser forskarna sig ha hittat resultat som kommer att skriva om vår klimathistoria.