östersjöfonden har utsett sin pristagare för 2014. Professor Hans von Storch från Hamburg, Tyskland belönas med 20 000 euro för sitt arbete med att belysa klimatförändringens inverkan på östersjön. Han har på ett föredömligt sätt bidragit till att sammanställa fragmentarisk information och kunskap till en heltäckande bild av klimatförändringens effekter i östersjöregionen.