När haven blir varmare och surare på grund av ökande koldioxidutsläpp så gynnar det många alger. I östersjön kan algblomningen öka kraftigt på sommaren visar försök som Angela Wulff från Göteborgs universitet har gjort. När algerna sedan ska brytas ner blir även problemen med syrebrist på bottnarna allt mer omfattade.