Ny forskning visar att ålgräsängarna klarar framtida klimatförändringar bättre om överfisket och övergödningen upphör. Det minskar påfrestningen på miljön för en kort tid, kanske 10-20 år, innan koldioxideffekterna kommer ikapp, men det ger oss åtminstone lite manövreringsutrymme, säger professor Jon Havenhand vid Göteborgs universitet.