Utsläppen från enskilda avloppsanläggningar har ökat. Totalt finns det i dag finns cirka en miljon enskilda avlopp i Sverige och många är i så dåligt skick att de kan vara olagliga. Ungefär hälften av dessa avlopp måste åtgärdas de närmaste åren, enligt åsa Gunnarsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.