år 2009 införde Sverige individuella kvoter för fiske av bland annat sill och makrill i öppet hav. Nu kan Havs- och vattenmyndigheten komma att införa samma system för resten av fisket. Men systemet gynnar de fiskare som har råd att investera i större kvoter och fler båtar, och det småskaliga fisket riskerar att drabbas hårt.