Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att Göteborgs hamn får dispens för att dumpa muddermassor sydväst om Vinga, men med strängare krav på halten av det miljöfarliga ämnet TBT i massorna än vad hamnen hade ansökt om. - Den här domen är ett stort steg i rätt riktning för en bättre vattenmiljö, säger Björn Sjöberg vid Havs- och vattenmyndigheten.