Provfiske utanför Barsebäck visar att fiskbestånden där varit stabila, eller i vissa fall ökat, de senaste 15 åren. Den rödlistade ålen har ökat i storlek under perioden. Förklaringen är troligtvis att klimatet varit gynnsamt för ålens överlevnad samtidigt som fisket gått ner, enligt miljöanalytiker Jan Andersson på SLU.