I från den första mars i år kommer det att vara tillåtet att lagra koldioxid under havsbotten i Sverige har regeringen beslutat. Geologisk lagring av koldioxid och avskiljning av koldioxid ska vara tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Den typ av koldioxidutsläpp som kan vara aktuella för geologisk lagring är stora punktkällor som t.ex. stål-, olje- och cementindustrin samt massabruk.