Utbyggnaden av vindkraft begränsas idag till några få procent av världens hav; områden med max 40 meters djup såsom södra Nordsjön och delar av östersjön. Det är dags för den tredje generationens vindkraft –havsanpassade vindturbiner som byggs på flytande fundament.