Nu summerar den marina fältstationen på Tjärnö 50 års verksamhet och blickar samtidigt framåt. Tjärnö har länge utgjort ett kunskaps- och kompetenscentrum i norra Bohuslän och är idag också en internationellt etablerad anläggning som samverkar med och besöks av ledande forskare från hela världen.