Högfluorerade ämnen, så kallade PFOS, fortsätter att läcka ut från svenska flygplatser, trots att det numera är förbjudet att använda i brandskum. Enligt en studie från IVL kommer det att dröja 60-70 år innan halterna i marken är nere på normala nivåer om ingen sanering genomförs.