Havsmiljöinstitutet har under en längre tid arbetat med att uppmärksamma hur olika aktörers aktiviteter i samhället påverkar havsmiljön. Institutet föreslår nu en ny modell som kan synliggöra vilka direkta och indirekta aktörer som är inblandade i olika miljöproblem i havet.