Forskare rapporterar att exploateringen av fiskbestånden i Nordostatlanten i genomsnitt har halverats under de senaste tio åren. Många kommersiellt viktiga fiskbestånd, såsom torsk i Barents Hav och sill och skarpsill i östersjön, har fiskats långsiktigt hållbart och i enlighet med målen. Fiskpopulationerna är nu åter i genomsnitt ungefär i nivå med bestånden som de var 1980.