När fisk och skaldjur säljs med MSC:s miljömärke betyder det att varje företag i leverantörskedjan har genomfört en detaljerad spårbarhetsredovisning mot MSC:s spårbarhetsstandard. Resultaten från årets DNA-tester visar att över 99 procent av de MSC-märkta fiskprodukterna var rätt märkta.