Havs- och vattenmyndigheten har nu överlämnat sin rapport om Hanöbukten till miljödepartementet. Trots omfattande undersökningar kan myndigheten inte hitta någon enskild orsak till de problem som iakttagits. Havsmiljön i bukten återspeglar troligen läget för hela södra östersjön. Myndigheten föreslår en ny typ av åtgärd inom miljöövervakning, ett så kallat undersökande övervakningsprogram, som syftar till att identifiera vad vi inte känner till idag.