Nu har en internationell överenskommelse om reglering av marin geoengineering nåtts. Bakom beslutet står 43 länder i det så kallade Londonprotokollet som arbetar mot marin dumpning av avfall och miljöfarliga ämnen. Geoengineering handlar om tekniska lösningar som syftar till att motverka klimatförändringar eller påverka naturliga processer i den marina miljön. Hittills har det saknats ett bindande internationellt regelverk för sådana åtgärder.