östersjön kan bara räddas med smarta lösningar. Att bygga fler reningsverk räcker inte, säger professor Catherine Legrand på Linnéuniversitet. Om inget görs skulle östersjön se helt annorlunda ut om bara några årtionden.