Idag diskuteras östersjöns fiskekvoter vid ett möte med EU:s jordbruks-och fiskeministrar. Det är kvoterna för nästa år gällande torsk, lax och sill som står på agendan. - Sveriges inställning är som alltid att vi ska bruka utan att förbruka. Vi behöver goda fiskebestånd för ett levande hav, säger statssekreterare Magnus Kindbom, som representerar Sverige på mötet.