Finngrundet utanför Gävle är ett Natura 2000-område, och det krävs speciella tillstånd för att få bygga vindkraftverk där. Mark- och miljödomstolen säger nu nej till en byggnation av 210 vindkraftverk, med hänvisning till att den starkt hotade alfågeln finns i området. Vindkraftföretaget anser inte att byggnationen skulle påverka alfågeln.