Länsstyrelsen i Skåne län fick under 2010 rapporter om problem i Hanöbukten. Fisken hade försvunnit i delar av bukten, det fanns en ökad frekvens av sårskador på fisk, och fåglar hade dött i området. Havs- och vattenmyndigheten fick ett regeringsuppdrag att utreda miljöproblemen, och den 31 oktober ska rapporten vara klar. Resultaten av utredningen pekar på allvarliga förändringar i hela ekosystemet.