I samband med slutförhandlingar om en ministerdeklaration inom HELCOM som ska undertecknas den 3 oktober har den svenska regeringen opponerat sig mot att de åtgärder som medlemsländerna ska göra för att minska utsläppen ska vara obligatoriska. Naturskyddsföreningen anser att Sverige på detta sätt försvagar förslaget om minskad övergödning i östersjön.