Det kommer att ta mycket lång tid att bli av med miljögifterna i fisk från östersjön, säger Peter Haglund, professor i kemi vid Umeå universitet. Vi har gjort en bra jobb i Sverige, och fått ner halterna kraftigt - vi kan inte göra mycket mer. Nu måste vi vänta ut att halterna sjunker naturligt, att ämnen begravs i sediment. Men sen måste vi också vänta på att omvärlden vidtar åtgärder och reducerar utsläppen ut över Europa.