Diskussionerna om orsaken till det just nu utmärkta fisket i Byfjorden på västkusten går höga. är det det nyligen avslutade syresättningsprojektet man har att tacka, eller är det snarare fiskebegränsningar från det kommungemensamma projektet 8 fjordar som ligger bakom?