Först 2015 blir det även i Sverige förbjudet att tömma båtens toalett i hav och sjöar. Förutom att lagen ska bidra till att vi uppnår våra åtaganden om minskade utsläpp av kväve och fosfor till östersjön, ska den upprätthålla ett attraktivt båtliv i en ren skärgård.