Fiskodlingar kan bidra till övergödning av östersjön genom att mer kväve och fosfor släpps ut i havet. Trots det planeras utökade odlingar i världs­arvet Höga kusten.