Regeringen har fattat beslut om att bredda reglerna för hanteringen av sjöfartens bunkerolja, så att fler aktörer kan få skadeståndskrav. Dessutom kommer fler typer av oljor omfattas. Miljöminister Lena Ek hoppas att detta kommer att innebära att det internationella samarbetet kring havsmiljöfrågor stärks.