I Stockholms län beviljade kommunerna under 2012 hela 959 dispenser från strandskyddet. Naturskyddsföreningen är kritiska till att exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade område tillåts fortsätta.