Utländska fiskodlare söker sig till Höga kusten för att slippa hårda miljökraven på hemmaplan. Både nya fiskodlingar och utökning av befintliga odlingar är på gång. Protesterna växer dock bland ortsbefolkning och andra. Enligt marinbiolog Hans Kautsky kommer miljöproblemen som redan existerar att förvärras kraftigt om fiskodlingarna utökas.