Det saknas en samordnad förvaltning av östersjön. Svagt ledarskap och bristande samordning mellan länder och intressen leder till motstridiga beslut som motverkar miljöinsatserna i havet. Sverige måste återta sin tidigare pådrivande roll när det gäller havsplanering, skriver Världsnaturfonden WWF till miljöminister Lena EK i ett öppet brev.