Det är ganska vanligt med 100 meter breda och flera kilometer långa oljeränder i Nordsjön. Mer än 40 oljeutsläpp har rapporterats det senaste året. Detta enligt det norska Kystverket.