I en undersökning som Världsnaturfonden gjort svarar 96 procent av de tillfrågade att de anser att det är viktigt eller mycket viktigt att Sverige arbetar aktivt med att åtgärda problemet med östersjöns döda havsbottnar. över 90 procent anser att politikerna ska satsa mer resurser och instifta starkare lagar för att uppnå satta miljömål för östersjön.