Stora Nassa är sedan tidigare skyddat som naturreservat och till stora delar som fågelskyddsområde. Nu klassas det även som marint naturreservat, vilket innebär att även de värden som finns under vattenytan skyddas.