Svenska polarforskare är på väg både till Arktis och Antarktis. I Arktis ska man undersöka vad en ökad upptining av Sibiriens permafrost får för effekt på transporten av kol, näringsämnen och metaller till Norra ishavet.Forskarna som reser till Antarktis kommer att studera hur organismer i havet bryter ner ozon, och hur detta går till vintertid.