Havs- och vattenmyndigheten har tidigare beslutat att trollingfiskare i östersjön enbart får fånga odlade laxar som märkts genom att fettfenan tagits bort. Beslutet överklagas nu av Sportfiskarna, som anser att beslutet baseras på ett bristfälligt kunskapsunderlag om trollingfiskets fångstuttag.