För att få en bild av hur mycket det låter under vattnet ska 40 stycken ljudsensorer placeras ut i östersjön. Syftet är ta reda på var det bullrar mest och inom vilka frekvensomoråden ljuden ligger. I förlängningen vill man veta om det stör fisk eller marina däggdjur.