Det har varit en del problem med försök att odla musslor i Kalmarsund, men nu tar verksamheten nya tag.