Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för tre miljömål. ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Inget av dem kommer att nås med dagens beslutade och planerade styrmedel. Exempelvis är utbredningen av syrefria bottnar i östersjön rekordhög, flera miljögifter ökar och i Hanöbukten får vi larm om sårskador på fisk, döda fåglar och brunifiering av vattnet, säger utredaren Ulrika Siira.