Programmet Uppdrag granskning har avslöjat att östersjölax säljs till andra EU-länder trots att fisken är belagd med exportförbud inom EU eftersom den innehåller för höga halter av miljögifter.